Adattatori

CODICE DESCRIZIONE
SUCU12 Adattatore a U – M36x2 x 1/2″
SUCU34 Adattatore a U – M36x2 x 3/4″
SUCUM36 Adattatore a U – M36x2 x M36x2